Kvigor i Norrsund    

Kvigor i Brotorp

Kvigor vid torpen 

 

Nr   Seminerad  Tjur Dräktig Ska kalva

1287   EJ DR

1298      7/2  22-8242 Haribo DR 20211117

1299    16/3  3-9882 Wiking   DR 20211226

1300    24/1 22-8242 Haribo x DR 20211103

1302    31/1  9-1944 Millenium x M DR 20211110

1304      6/5  9-1944 Millenium  x M ej dr

1307      2/2 9-4743 Hilmar P x DR 20211112

1311      5/3 9-4701 Harry P  20211215

1315      7/8 9-8803 Huvitus

1318  Ska ej semineras

1322      3/7 9-8225 Fuzzy P  DR 220413

1323      5/5 9-8226 Harry P x  DR 220215

1324      6/5 Nippon 26/5 9-4825 Kevin DR 220216

1325    14/5 9-4701 Harry P DR 220224

1326    10/5 9-4743 Hilmar P  DR 220220

1327    28/6 9-1944 Millenium DR 220405

1328    30/5 9-1936 Ilanne DR 220310

1329    14/6 9-4743 Hilmar P DR 220324

1331      6/9 9-6223 Babusi P

1332    28/7 9-4734 Hound PP 

1333    17/7 9-4743 Hilmar P

1334    11/6 9-4743 Hilmar P DR 220321

1335      3/8 9-4743 Hilmar P x

1337      5/9 9-9808 Niburu x

1338    21/8 9-6223 Fanof P

1339    14/8 9-8225 Fuzzy P 

1343    26/7 3-6855 Lamir Fjäll DR 220505

1344      9/9 3-9946 Boozt

1345      9/9 9-4743 Hilmar P

1346     5/9 9-4743 Hilmar P

1348   28/8 9-4743 Hilmar P

1349 Ännu ej seminerad 

1354 Ännu ej seminerad

1355 Ännu ej seminerad

1357 Ännu ej seminerad

1359 Ännu ej seminerad

1360 Ännu ej seminerad

1361 Ännu ej seminerad

1366 Ännu ej seminerad