Kvigor i Norrsund    

 

Seminerad  Tjur Dräktig Ska kalva

 

1331    ej dr

1339    ej dr

1346    ej dr

1369      4/3  9-9829 Highlan Jersey DR 20221214

1372       24/12 Fargo DR 20221004

1373  Ännu ej seminerad

1377     22/12 22-8369 DR 20221001

1378     1/2   22-8369 Vilho DR 20221111

1379     21/12 9-6211 DR 20221001

1380     11/1 9-4856 Avery P  DR 20221021

1381     28/12 22-8387 Vito P 20221008

1382     16/2   22-8387  Vito P 27/3 3-9967 Hage DR 20230105

1383     10/1   9-6247 Babus P DR 20221020

1384     22/2 9-1948 Olifly x DR ? 20221202

1385     24/3  9-4883  Spa PP  DR 20230103

1386     22/4  9-1948 Olifly Montbeliard

1387      24/3 9-4883 Spa PP  DR 20230103

1388  Ännu ej seminerad

1389     12/3 9-4807 Sly P prc 20221222

1390  Ännu ej seminerad

1391       5/9 9-4807 Sly P

1392       4/4 22 8387 Vito P

1393     13/4 9-4807 Sly P prc

1394     16/4 22-8387 Vito P

1395     19/4 9-4807 Sly P prc

1397   Ånnu ej seminerad

1398      16/5 

1399     30/4   9-4787 Nippon

1400   Ännu ej seminerad

1401   Ännu ej seminerad

1402   Ännu ej seminerad

1403   Ännu ej seminerad

1404     16/5  Heemann